ES-Perfekt

Szwedzki monter rusztowań pow. 9m STAR w pakiecie z kursem na szelki bezpieczeństwa w formie online na żywo w cenie 2800 zł

Kurs Paragraf 17-4 w pakiecie z kursem na szelki bezpieczeństwa w formie ONLINE na żywo w cenie 2150 zł

Kurs Paragraf 17-4 w formie e-learningowej (dostęp 24h/dobę) tylko 2300 zł

Kurs na szelki bezpieczeństwa w formie e-learningowej (dostęp 24h/dobę) tylko 380 zł

Szwedzkie uprawnienia montera rusztowań powyżej 9m certyfikowane przez STAR (Särskild Utbildning Ställning)

Szwedzkie przepisy o środowisku pracy (AFS 2013:4) wymagają, aby osoby montujące, demontujące czy modyfikujące rusztowania w Szwecji, a także użytkujące rusztowania powyżej 9 metrów posiadały certyfikat poświadczający uzyskanie specjalistycznego szkolenia w zakresie montażu rusztowań (Särskild Utbildning Ställning). Celem kursu jest omówienie typów rusztowań, ich bezpiecznego i zgodnego ze szwedzkimi standardami montażu i demontażu przy uwzględnieniu takich czynników, jak ukształtowanie terenu, siła wiatru, rodzaj prac wykonywanych na rusztowaniu itp. Oferujemy zakutalizowany program szkolenia z interaktywnymi materiałami szkoleniowymi ułatwiającymi przyswojenie sobie materiału przed egzaminem.

Szwedzkie uprawnienia wysokościowe/kurs ochrony przed upadkiem z wysokości certyfikowane przez STAR (Fallskyddsutbildning)

Zgodnie ze szwedzkimi przepisami monterzy rusztowań powinni również odbyć szwedzki kurs ochrony przed upadkiem z wysokości. Oferujemy zakutalizowany program szkolenia z interaktywnymi materiałami szkoleniowymi ułatwiającymi przyswojenie sobie materiału przed egzaminem.

Oferujemy Państwu szkolenie zapewniające uzyskanie dwóch certyfikatów jednocześnie: szwedzkiego certyfikatu montera rusztowań powyżej 9 metrów oraz szwedzkiego certyfikatu kursu wysokościowego. Obydwa certyfikaty są wydawane przez uznawaną szwedzką jednostkę certyfikującą STAR.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Forma szkolenia: ONpNE

Miejsce szkolenia: dowolne

Cena: 2800 zł brutto (kurs szwedzkiego montera rusztowań powyżej 9 metrów w pakiecie z kursem wysokościowym).

Cena zawiera: szkolenie, dostęp do materiałów szkoleniowych, egzamin, wydanie certyfikatów szwedzkich.

Wymagania wstępne: posiadanie polskich, norweskich, holenderskich lub innych uprawnień europejskich montera rusztowań.

Obydwa kursy zakończone są egzaminem w formie online. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują plastikową kartę (w formie dowodu osobistego) wydaną przez szwedzką jednostkę certyfikującą STAR. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami certyfikaty te wydawane są na czas nieokreślony.

Nasze kursy prowadzone są przez wykładowców akredytowanych przez szwedzką jednostkę certyfikującą STAR.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szwedzkich uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na adres szkolenia@es-perfekt.pl lub kontakt telefoniczny na numer 504 134 690.

Szkolenia monterów rusztowań §17-4 (dawniej 46c)


Uwaga zmiana przepisów od stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku W Norwegii weszły w życie nowe przepisy dotyczące pracy na wysokości. W związku z tym, każdy kto pracuje na rusztowaniach powyżej 2 m musi posiadać uprawnienia użytkownika rusztowań, monterzy rusztowań natomiast mogą uzyskać uprawnienia do pracy na rusztowaniach w zależności od wysokości na jakiej pracują:

Osoby pracujące na wysokości powyżej 2 m muszą wykazać się znajomością przepisów dotyczących ochrony przed upadkiem z wysokości i umiejętnością użytkowania odpowiedniego sprzętu.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które uzyskały wcześniej uprawnienia Paragraf 17-1 (lub 46c) zgodnie z nowymi przepisami mogą montować rusztowania powyżej 9 m.


Norweska ustawa o zatrudnieniu i paragraf 17-4 (dawniej 46c) ustawy o użytkowaniu sprzętu roboczego do pracy na wysokości wymagają, by każda osoba podejmująca pracę na rusztowaniach ukończyła autoryzowane szkolenie. Z tego względu we współpracy z norweską jednostką certyfikującą i norweską firmą wiodącą w zatrudnianiu monterów rusztowań na terenie Norwegii wdrażamy serię szkoleń monterów rusztowań – kurs § 17-4 – które umożliwią uczestnikom zdobycie uprawnień do pracy na wysokości powyżej 5 metrów zgodnie obowiązującymi w Norwegii przepisami. Uzyskanie certyfikatu montera rusztowań zgodnie z § 17-4 stanowi przepustkę do ubiegania się o pracę na rusztowaniach na terenie całej Skandynawii.

Kurs obejmuje 36 godzin teorii przedstawianej w formie slajdów z objaśnieniami, zadań i praktycznych ćwiczeń prezentujących informacje niezbędne do pracy w charakterze montera rusztowań zgodnie z norweską ustawą o zatrudnieniu i ustawą o użytkowaniu sprzętu roboczego na wysokości.

Kurs zakończony jest egzaminem, którego zdanie jest równoznaczne z uzyskaniem imiennego certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu montażu rusztowań § 17-4 oraz imiennej plastikowej karty ze zdjęciem (po udokumentowaniu odpowiedniej praktyki).

Zajęcia i egzamin odbywają się w języku polskim.

Kurs prowadzony jest przez wykładowców akredytowanych przez norweską jednostkę certyfikującą.

Warunki uzyskania certyfikatu i karty plastikowej ze zdjęciem:

UWAGA!
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego praktykę minimum 72 godzin zdanie egzaminu będzie równoznaczne wyłącznie z otrzymaniem dyplomu potwierdzającego odbycie szkolenia. Kartę plastikową ze zdjęciem można otrzymać po uzupełnieniu doświadczenia i dosłaniu odpowiedniego dokumentu w terminie późniejszym.

30% dokumentów potwierdzających uzyskanie 72-godzinnej praktyki będzie weryfikowane przez norweską jednostkę certyfikującą. Każda forma oszustwa spowoduje konieczność ponownego odbycia szkolenia.

Uczestnicy organizowanych przez nas kursów mogą jednocześnie wziąć udział w aktualnie prowadzonych projektach rekrutacji i rozmowie kwalifikacyjnej w celu podjęcia pracy na stanowisku monter rusztowań.

Cena szkolenia:

1780 zł brutto/os.
Cena obejmuje:
- 36-godzinny kurs w języku polskim
- egzamin w języku polskim
- wydanie dyplomu w języku angielskim i plastikowa karta ze zdjęciem w języku norweskim
- przerwy kawowe (napoje + przekąski)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników!

Szkolenie Data Miejsce
Szelki bezpieczeństwa - ochrona przed upadkiem - uprawnienia norweskie 15, 24 lipca Zdalne (ONLINE)
HMS-Norweskie BHP- szkolenie dla pracodawców/kierowników i osób pracujących w Norwegii 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Szkolenie dla operatora podnośników 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Hakowy-sygnalista 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Użytkownik rusztowań - Norweskie uprawnienia 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 (dawniej 46c) termin dowolny tryb indywidualny ONLINE
Szwedzkie uprawnienia montera rusztowań powyżej 9m certyfikowane przez STAR (Särskild Utbildning Ställning) 22-23, 29-30 lipca. ONLINE
Szwedzkie uprawnienia wysokościowe STAR (Fallskyddsutbildning) 22-23, 29-30 lipca ONLINE
Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 certyfikat INSTANT zgodnie z normą NS9700 24-26 lipca; 5-7 sierpnia, 12-14 sierpnia ONLINE w formie wideokonferencji
Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 certyfikat VBS zgodnie z normą NS9700 17-19 lipca; 31 lipca - 2 sierpnia, 14-16 sierpnia Łódź - stacjonarnie
Hot work - norweskie i szwedzkie do uzgodnienia stacjonarne

Zadzwoń:

(+48) 504 134 690

HMS-Norweskie BHP- szkolenie dla firm i osób indywidualnych

HMS-Norweskie BHP- szkolenie dla firm i osób indywidualnych

Zapraszamy na szkolenia HMS (norweskie BHP) dla osób indywidualnych i dla firm, zakończone wydaniem certyfikatu akceptowanym przez Norweską Państwową Inspekcję Pracy. Szkolenie HMS skierowane jest do osób, które pracują lub szukają pracy w Norwegii i chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz do wszystkich przedsiębiorców działających w Norwegii, w tym firm zagranicznych delegujących swoich pracowników do Norwegii. Zakres szkolenia HMS i opcje do wyboru:


Zgodnie z norweskimi przepisami każda osoba zatrudniona w Norwegii powinna odbyć szkolenie z zakresu przepisów HMS.

Dostępne formy szkolenia:

Więcej informacji u naszego konsultanta!

ES-Perfekt zapewnia najwyższy standard w atrakcyjnej cenie!

Możliwość negocjacji indywidualnych cen w przypadku grupy z naszym konsultantem!

Szkolenie Data Miejsce
Szelki bezpieczeństwa - ochrona przed upadkiem - uprawnienia norweskie 15, 24 lipca Zdalne (ONLINE)
HMS-Norweskie BHP- szkolenie dla pracodawców/kierowników i osób pracujących w Norwegii 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Szkolenie dla operatora podnośników 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Hakowy-sygnalista 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Użytkownik rusztowań - Norweskie uprawnienia 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 (dawniej 46c) termin dowolny tryb indywidualny ONLINE
Szwedzkie uprawnienia montera rusztowań powyżej 9m certyfikowane przez STAR (Särskild Utbildning Ställning) 22-23, 29-30 lipca. ONLINE
Szwedzkie uprawnienia wysokościowe STAR (Fallskyddsutbildning) 22-23, 29-30 lipca ONLINE
Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 certyfikat INSTANT zgodnie z normą NS9700 24-26 lipca; 5-7 sierpnia, 12-14 sierpnia ONLINE w formie wideokonferencji
Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 certyfikat VBS zgodnie z normą NS9700 17-19 lipca; 31 lipca - 2 sierpnia, 14-16 sierpnia Łódź - stacjonarnie
Hot work - norweskie i szwedzkie do uzgodnienia stacjonarne

Zadzwoń:

(+48) 504 134 690

Kurs na szelki bezpieczeństwa – Norwegia (380 zł brutto/os.)

Nie ukończyłeś jeszcze kursu w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości, umożliwiającym pracę w szelkach bezpieczeństwa?

Skorzystaj ze szkolenia!

Zgodnie z §2-3 norweskiej ustawy o środowisku pracy pracownik ma obowiązek przyczyniać się do stworzenia i utrzymania bezpiecznego miejsca pracy. W związku z tym osoby pracujące na wysokości, np. monterzy rusztowań muszą odbyć szkolenie w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem, aby wykonywać pracę możliwie jak najbezpieczniej.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z potencjalnym zagrożeniami podczas pracy na wysokości i sposobami zmniejszania tych zagrożeń oraz przekazanie informacji o tym, jak należy użytkować i konserwować sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Zapisz się!

To kurs prowadzony przez wykładowców akredytowanych przez norweską jednostkę certyfikującą! Dajemy gwarancję, że certyfikaty i plastikowe legitymacje ze zdjęciem są honorowane przez wszystkich pracodawców norweskich.

Kurs zakończony jest egzaminem, którego zdanie jest równoznaczne z otrzymaniem imiennego certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu oraz plastikowej karty ze zdjęciem.

Szkolenie Data Miejsce
Szelki bezpieczeństwa - ochrona przed upadkiem - uprawnienia norweskie 15, 24 lipca Zdalne (ONLINE)
HMS-Norweskie BHP- szkolenie dla pracodawców/kierowników i osób pracujących w Norwegii 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Szkolenie dla operatora podnośników 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Hakowy-sygnalista 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Użytkownik rusztowań - Norweskie uprawnienia 19, 26 lipca Zdalne (ONLINE)
Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 (dawniej 46c) termin dowolny tryb indywidualny ONLINE
Szwedzkie uprawnienia montera rusztowań powyżej 9m certyfikowane przez STAR (Särskild Utbildning Ställning) 22-23, 29-30 lipca. ONLINE
Szwedzkie uprawnienia wysokościowe STAR (Fallskyddsutbildning) 22-23, 29-30 lipca ONLINE
Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 certyfikat INSTANT zgodnie z normą NS9700 24-26 lipca; 5-7 sierpnia, 12-14 sierpnia ONLINE w formie wideokonferencji
Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 certyfikat VBS zgodnie z normą NS9700 17-19 lipca; 31 lipca - 2 sierpnia, 14-16 sierpnia Łódź - stacjonarnie
Hot work - norweskie i szwedzkie do uzgodnienia stacjonarne

Zadzwoń:

(+48) 504 134 690

Skontaktuj się z nami

Adres

ES-Perfekt
ul. Partyzancka 80/92 lok. 12
95-200 Pabianice

Zobacz mapkę dojazduWięcej informacji o Norwegii

Kontakt

rekrutacja 1: 793 270 051
rekrutacja 2: 793 270 050
szkolenia: 504 134 690

szkolenia@es-perfekt.pl
rekrutacja@es-perfekt.pl

Formularz

Wyślij do nas wiadomość
wypełniając formularz internetowyWięcej informacji o Norwegii

Do góry